Dynamické sedenie na výnimočnej stoličke Stilo ES

Nové impulzy dynamického sedenia ponúka stolička Stilo ES. Ideálna pracovná stolička by mala kopírovať každý pohyb sediaceho a zároveň nabádať k aktívnemu sedeniu. Ako jediná na trhu ponúka výnimočnú mechaniku balance 3d, ktorá podporuje prirodzený pohyb pri sedení kyvom nielen dopredu ale aj do strán a pritom ponúka možnosť zablokovania týchto pohybov a premenu na klasickú kancelársku stoličku so synchrónnou mechanikou. Aktívne sedenie napomáha zlepšeniu koncentrácie a zvyšuje efektívnosť pracovného výkonu.

3D Balance

Ergonomické sedenie
funkcie stolicky stilo es 3 2023
funkcie stolicky stilo es 4 2023 1

Funkcia balance 3d umožňuje neustály náklon sedadla až do pozície mínus 8°ako aj bočný náklon sedadla do pozície plus/mínus 6° na obidve strany a podporuje tak dynamickú zmenu tela počas sedenia.

Zdravý rytmus práce pri sedení

Zdravé sedenie v pohybe