Dynamické sedenie na výnimočnej stoličke Stilo ES

Nové impulzy dynamického sedenia ponúka stolička Shape od Dauphin. Ideálna pracovná stolička by mala kopírovať každý pohyb sediaceho a zároveň nabádať k aktívnemu sedeniu. Ako jediná na trhu ponúka výnimočnú mechaniku synchro-permanent-balance, ktorá podporuje prirodzený pohyb pri sedení kyvom nielen dopredu ale aj do strán a pritom ponúka možnosť zablokovania týchto pohybov a premenu na klasickú kancelársku stoličku so synchrónnou mechanikou. Aktívne sedenie napomáha zlepšeniu koncentrácie a zvyšuje efektívnosť pracovného výkonu.

3D Balance

3D Balance

Funkcia synchro-permanent-balance umožňuje neustály náklon sedadla do pozície mínus 8°ako aj bočný náklon sedadla do pozície plus/mínus 6° na obidve strany a podporuje tak dynamickú zmenu tela počas sedenia.
Na stehná nie je počas aktivovanej funkcie synchro-permanent-balance vyvíjaný tlak a vrchná časť stoličky sa pohybuje všetkými smermi so sediacim.